הכוח לייצר סדר יום חדש

 

שירה

אודות יהדות חברה שירה אירועים ממזרח קישורים צרו קשר
   

 

באתי אליך מוכה ודפוקה ואילמת  

ברכה סרי

 

באתי אליך מוכה ודפוקה ואילמת  
 ופרשת עלי אגרופיך קמוצים.
לחבקני באש ובחנק
באתי אליך באפס רצון.
כמובלת לטבח לכפר על עוון.
ובארס ליקקת פצעי 
ונשענת עלי כמפולת.
ותלקט פירורי 
ותגלם מהם צלם.
חרונך כי אספוג,
מלקותיך טבעו בי
עד עומק.
עד נגעו חרפתי,
אשמתי הנכלמת.
אז דבקנו יחדיו 
לצרה לשנאה מהממת.
ושנאתיך בעוז
וגאה בי הלהט
תאוות הבשריים הדוויים
 הכלואים בבור שחת.
הזיות הנקם
על רגשות אין אונים
עד איבוד מהדעת.
וכלאתי קלון
בין חיוך וצחוקים
והחמאתי לבעל
ויובשו הדמעות והפכו בי לרעל.
וקיבלתי שתיקה
עם מכה ומצוקה
עד הרמת ידך
ותשלח אל הנער
אז נשבעתי לעד
להכרית את היד
הונחתה על עולל
על בכיו וקיאו
להעמיק בו צלקת.
אז נשבעתי אנקום
אימתו המשותקת.
ונמלטתי ממך מוכה
ושבורה ונוקמת.
על טפי אז פרשתי כנפיים
וגבהתי מצוק
ועמקתי ממים.
נעלמתי ממך חזקה שפויה ורושמת.

 

 

 
 

בניה ועיצוב אתר שלומית ליר